Competitieregels

Voor de jeugd geldt dat er competitie is op alle weken met uitzondering van de weken na de Merke de eerste 8 gekaaste competitiewedstrijden tellen mee voor de punten.De laagste score gaat er niet af!

Bij de senioren geldt dat er weken competitie is (deze tellen allemaal mee!) en de eerste 10 gekaatste  competitiewedstrijden meetellen voor de punten. De laagste score gaat er af.

Overzicht hulpen bij competitiekaatsen jeugd 2019      
                     
datum bestuur  jeugd-com1 jeugd-com2 hulpouder 1   hulpouder 2 
23-4-2019 1 persoon Tini Corrina fam. Erik Postma      
30-04-2019 1 persoon Herman   fam. Garbrand Bakker fam. Albert Postma
7-5-2019 1 persoon Tini Jildou fam. IJsbrand Haarsma      
14-05-2019 1 persoon Arjen   fam. Daniël Dijkstra fam. Erik Postma
21-05-2019 1 persoon Herman Corrina fam. Garbrand Bakker      
28-05-2019 1 persoon Tini   fam. Albert Postma fam. IJsbrand Haarsma
4-6-2019 1 persoon Arjen Jildou fam. Daniël Dijkstra      
11-06-2019 1 persoon Herman   fam. Erik Postma fam. Garbrand Bakker
18-06-2019 1 persoon Arjen Corrina fam. Albert Postma      
25-06-2019 1 persoon Tini   fam. IJsbrand Haarsma fam. Daniël Dijkstra
2-7-2019 1 persoon Herman Jildou fam. Erik Postma      
9-7-2019 1 persoon Corrina   fam. Garbrand Bakker fam. Albert Postma
16-07-2019 1 persoon Arjen Jildou fam. IJsbrand Haarsma      
23-07-2019 1 persoon Herman   fam. Daniël Dijkstra fam. Erik Postma
                     
                     
Na Ingelumer merke is er geen competitiekaatsen meer.            
Als je niet kunt op de ingeplande datum, dan zelf vervanging regelen / onderling ruilen!      


 

Er is bekend dat omstreeks het jaar 1850 in Engelum al werd gekaatst.

S101

Deze wedstrijden werden meestal georganiseerd door de plaatselijke kroegbaas. Rond de jaren 1880-1900 kwam door politieke invloeden een sociaal-cultureel leven tot stand. In deze periode werden er vele verenigingen opgericht. In april 1899 werd de oprichting van een kaatsvereniging onder de naam "Sla Raak" een feit.

De vereniging starte met vijf bestuursleden, de heren J. Veeman(voorzitter), Y. Jousma, D. Veeman, P. Dijkstra en P. Miedema, en dertig leden.
De eerste jaren kon men financieel rondkomen, maar na een paar jaar werd er steeds met een negatief saldo afgesloten, dat in 1907 opliep tot 17,28 en een halve cent, een heel bedrag voor die tijd.

 

 

S100

 

Ook werden in die jaren de volksspelen door de kaatsvereniging verzorgd. Dit bracht wel wat inleggeld op, maar het ging weer op aan prijzen voor de volksspelen. Daarom werd besloten om aandelen uit te geven; dit leverde een bedrag op van F 154,35. Dit geweldige succes vierde men met een groot feest compleet met conferencier, muziek en extra prijzen voor het kaatsen en de spelen. Al deze activiteiten hadden tot resultaat dat het voordelig saldo weer was geslonken tot f 0,83. De jaren daarop gaven steeds weer een nadelig saldo.

Later werd de naam een paar keer verandert oa in Vereniging voor volksvermaken en Kaatsvereniging "Engelum". Vanaf 1920 gaat het de vereniging financieel weer wat beter, vanaf die tijd worden ook de Merke partijen gehouden.

 

 

S103

 

Voor de tweede wereld oorlog sloot de dorpsschool door gebrek aan leerlingen waardoor ook de schoolmeester, voorzitter en grote animator voor het jeugdkaatsen, vertrok. De oorlogsjaren waren slechte jaren voor de vereniging, maar daarna werd de draad weer voorzichtig opgepakt.

Verder zijn er nog een paar belangrijke gebeurtenissen, in 1974 werd het nieuwe kaatsveld in gebruik genomen, met een nieuwe berging en het nieuwe dorpshuis, waarin kleedgelegenheid voor de kaatsers. Ook een hoogtepunt was natuurlijk de tweede prijs op de freulepartij van 1961, Kaatsers waren: Jan W. Koopal, Thom van Asperen en Willem de Vries.

 

S102

 

Op dit moment komen veel kaatsers (ongeveer 600) en publiek graag naar Engelum, het ledenaantal is stabiel en het aantal jeugdleden is hoopvol. Daar de jeugd de toekomst heeft, moeten zij ervoor zorgen dat de kaatsvereniging ook de volgende honderd jaar blijft voortbestaan! Gem

kermis

 

Hieronder vindt u het overzicht en de klassementen van alle koningen en koninginnen,
van de Merke Partij sedert 1951.
De Merke Partij is een ledenwedstrijd van de kaatsvereniging Sla Raak te Engelum,
waar ook niet-leden die woonachtig zijn in Engelum aan mee mogen doen.

Overzicht koningen en koninginnen Merke partij 1951-2021
Klassement_Koningen_en_Koninginnen_Merke_Partij_1951-2021