HEREN KV Sla Raak Competitie 2020
Naam 2-6 9-6 16-6 23-6 30-6 7-7 14-7 21-7 28-7 4-8 11-8 18-8 25-8 1-9 Totaal
Klaas Hoogland 7     7     4 1 4         7  
Raymond Brans 7     4 7     5 7 2 7 7 7 3 54
Erwin Kortendijk  4   7   2 3 4 7 4 7 0     7 45
Henk Jan Noordman 4     7 3     7 4 7 5 7 3 3  
Janko Koopal 3                            
Willem van de Beek 3 4 7         3 7     1      
Jurrit Osinga 7 7 7 7 2 7 7 7 3 7 7 7   7 59
Remco Osinga 7 4 7 5 7 2 3 7 7 7 5 2   4 54
Erwin Posthumus   4 3 7   7   0         3 7  
Andries van de Beek   7 7 4 7 7 4 1 7     4   7 54
Jurjen Osinga   7 3 4 3 7   7 7 0 5 2   3 45
Age Tromp     7                        
Herman Osinga     3 5 7 3   7 4   7 7 7 4 51
Marten Jan van de Veen     5       7                
Menno Osinga     5 7 7 2 3 0 7   7 2      
Jelmer Osinga     5     7 7 7 3 2 7 1   7  
Mark Ynema     7 5 3 3 7 1 7 7 7 7 7   53
Harmen Groenewoud             7 7 7            
Daniel Meesters               7              
Jarig Dijkstra               3 3 2 5 7   4  
Tijs Dijkstra               3 7 0 0        
Jan Ytse van de Beek                 4     7      
Jurrit Kuipers                     0        
Peter Dijkstra                   0          
Jan Bruinsma                     7 7      
                               
DAMES KV Sla Raak Competitie 2020
Naam 2-6 9-6 16-6 23-6 30-6 7-7 14-7 21-7 28-7 4-8 11-8 18-8 25-8 1-9 Totaal
Ciska de Vries 4             3   4          
Femke van de Beek 4 3 7   5 7 7 7       7   7  
Anna van der Meulen 4     5 7     5 2 7 7 5 7 3 50
Gepke Kortendijk 7 7 2   5 7 7 3 7 7 7 4 1 7 57
Ymkje van de Beek 7 7 7   7 5 5 3 7     7 3 1 55
Doeina Noordman-de Vries 7     7 5     7 2 7 4 7 1 3 49
Leonie Postma 4 3 2 7 7 7 7 7 4   4 5 1   50
Nynke van de Beek   3       0 7             1  
Sanne Ynema       7 7 0 5 0 4 4 4     7  
Kirsten Sinnema   7 7 5 5   7 5 7   7 7 7 7 59
Jildou Postma             1 7 7 4 7 4   1  
Alice Hoogland             1             7  
Ylse Buursma               7     4        
                               
JEUGD KV Sla Raak Competitie 2020
Naam 2-6 9-6 16-6 23-6 30-6 7-7 14-7 21-7 28-7 4-8 11-8 18-8 25-8 1-9 Totaal
Marije Osinga 7 4 7 7   5   2     3 7 7 5 42
Nelle Posthumus 2 7 7 4   1   5         3 5 34
Rianne Osinga 2 4 4 5   7   2     3 1   7 28
Malou Dijkstra 2 0 0 7                      
Teddy Dijkstra 2 7 7 7   7         7 5 1   43
Anna Bakker 7 7 7 7       5     7 5 7 7 52
Riemer Postma 7 7 4 5   7 7 7     7 4 7   51
Hendrik Bakker 2 7 7 5 2     7     3 7 3   40
Froukje Fortuin 7     7 7   3 7     7 1 7 5 39
Minke Haagsma 7 0 2 7 2 1 3 7     7 7 3 5 29
Emma Bakker   0 0 4 7     2     5 7 1 7 26
Roos Ruijne     2 4 2 7 7 7     5 7 7 7 41