Aankomende activiteiten / belangrijke data: 

Zondag              4 september  9:30 uur           Frans Jepma Partij (jeugd tot 14 jaar)

                                     12:00 uur          Frans Jepma Partij (senioren, v.a. 14 jaar)

 

Zaterdag           10 sept        ??:?? uur          P.C.

Nieuws

Ingelum-Marssum partij

 

Prijswinnaars Engelum-Marssum Partij 2016

1e prijs : Wieberen Postma

2e prijs: Ant Postma

3e prijs: Jan Ytse van de Beek

4e prijs: Marten Jan van de Veen

5e prijs: Wietske Palma

Voor meer foto's in de Jeugdcategorie klik hier

KNKB Pupillen Afdeling en opstap

 KNKB Pupillen Afdeling en opstap 22-05-2016

   

   

1e prijs: Bitgum 1,Daniël Meesters, Yoeri Buiteveld en Leon Wijning

2e prijs: Bitgum 2, Thom Dijkstra, André de Vries en Sjouke Beimers

3e prijs: Morra-Lioessens, Douwe Dijkstra en Johan Sipma

3e prijs: Niawier-Metslawier-Oosternijkerk, Jan Bandstra en Jelmer Torensma

   

Uitslag KNKB pupillen jongens opstap:
1e prijs: Niels de Boer Spannum en Redmer Wiersma Easterein.
2e prijs: Ate Schaap Reahûs-Turns en Oniek Huizinga Menaam.
3e Prijs: Tjerk Andringa Reahûs-Turns en Simon Sjouke Zijlstra Reduzum.

Lees verder

Straatkaatsen senioren v.a. 14 jaar 2016

 

Alle winnaars van het Straatkaatsen

1e prijs: Germ Bruinsma

2e prijs: Gelbrich Haisma

3e prijs: Jan Ytse van de Beek

4e prijs: Arjen Bruinsma

5e prijs: Harmen Groenewoud

6e prijs: Marten Jan van de Veen

Lees verder

Straatkaatsen Jeugd t/m 14 jaar

 

      

     

 

 

 

 

 

Lees verder

Opbrengst Jeugdsponsor actie van de Poiesz

 

Lees verder