Aankomende activiteiten / belangrijke data: 

Datum:           Tijd:                 Wat:

 

  7-5-2017               10.00 uur                   Kind-ouder partij (jeugd tot 14 jaar)

  7-5-2017               12.00 uur                   Openings wedstrijd in Marsum Open voor leden Kv Sla Raak en OKK

                                                                  opgave via info@kv-foarut.nl t/m woensdag 4 Mei 19.00 uur!

                                                                   LET OP: in jaarboekje staat fout email adres!!

12-5-2017               19.00 uur                   Wallball

 

 

 

Nieuws

Shirt sponsoring

 Sinds 1992 hebben wij als shirtsponsor FE Telecom. Eigenaar/directeur Johan de Haan is oud Engelumer (tevens nog steeds lid van onze verening) is opnieuw bereid gevonden om het contract voor 5 jaar te verlengen. Aangezien onze afdelingshirts aan vervanging toe waren zijn deze geheel vernieuwd.

Tevens werden er ook nieuwe broeken aangeschaft hier werd een nieuwe sponsor voor gecontracteerd namelijk Ronald Wessels van WS Security uit Sneek, eveneens voor een periode van 5 jaar. De nieuwe shirt's en broeken werden op de voorjaarsvergadering gepresenteerd.

 

 

 

 

Winnaars Heren 1e klas v.f. wedstrijd 2016

Uit een lijst van 29 parturen hebben Johannes van der Veen (Koning), Sip Jaap Bos en Jelle Jaap Stiemsma de traditionele Heren 1e klas v.f. te Engelum op hun naam geschreven.

 

 

Ingelum-Marssum partij

 

Prijswinnaars Engelum-Marssum Partij 2016

1e prijs : Wieberen Postma

2e prijs: Ant Postma

3e prijs: Jan Ytse van de Beek

4e prijs: Marten Jan van de Veen

5e prijs: Wietske Palma

Voor meer foto's in de Jeugdcategorie klik hier

KNKB Pupillen Afdeling en opstap

 KNKB Pupillen Afdeling en opstap 22-05-2016

   

   

1e prijs: Bitgum 1,Daniël Meesters, Yoeri Buiteveld en Leon Wijning

2e prijs: Bitgum 2, Thom Dijkstra, André de Vries en Sjouke Beimers

3e prijs: Morra-Lioessens, Douwe Dijkstra en Johan Sipma

3e prijs: Niawier-Metslawier-Oosternijkerk, Jan Bandstra en Jelmer Torensma

   

Uitslag KNKB pupillen jongens opstap:
1e prijs: Niels de Boer Spannum en Redmer Wiersma Easterein.
2e prijs: Ate Schaap Reahûs-Turns en Oniek Huizinga Menaam.
3e Prijs: Tjerk Andringa Reahûs-Turns en Simon Sjouke Zijlstra Reduzum.

Lees verder

Straatkaatsen senioren v.a. 14 jaar 2016

 

Alle winnaars van het Straatkaatsen

1e prijs: Germ Bruinsma

2e prijs: Gelbrich Haisma

3e prijs: Jan Ytse van de Beek

4e prijs: Arjen Bruinsma

5e prijs: Harmen Groenewoud

6e prijs: Marten Jan van de Veen

Lees verder